• 031 805 44 41
  • Livrare gratuita

Regulament

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Organizatorul Campaniei "Campanie Consolight si Gewiss - Chorus " este Consolight Com S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str Pargarilor, Nr 11, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comertului cu nr: J40/9610/1996, Cod Identificare Fiscala: RO 8984971, denumita in continuare "Organizatorul".

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi anuntate cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii lor in vigoare.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania " Campanie Consolight si Gewiss - Chorus " se desfasoara in perioada 2 iulie 2018 ora 09:00, inclusiv si se va incheia la data de 30 septembrie 2018 ora 23:59, inclusiv.

 

SECTIUNEA 4. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Campania promotionala este organizata si se desfasoara doar pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Campania se adreseaza tuturor Electricienilor si Instalatorilor de produse electrice care indeplinesc simultan conditiile de mai jos si sunt denumiti in continuare "Participanti":
• sunt persoane fizice autorizate sau persoane juridice
• cumpara produsele din gama Chorus Gewiss participante la campanie, de la Consolight.

Listele actualizate cu produsele participante le veti gasi pe pe www.consolight.ro, sectiunea Promotii/ Campanie Consolight si Gewiss – Chorus
• sunt identificati dupa datele de la rubrica "Cumparator" de pe factura fiscala; 
• accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului si nici membrii familiilor acestora: sotii/sotiile sau rudele de gradul intai ale acestora.


Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

 

In cadrul Campaniei " Campanie Consolight si Gewiss - Chorus ", vor fi acordate premii, respectand conditiile de participare prezentate in Sectiunea 7 a prezentului Regulament: Mecanismul Campaniei Promotionale, dupa cum urmeaza:

Premii in functie de praguri de achizitie:
Pragul 1 – atins pentru facturi validate cu o valoare cumulata a produselor din gama Chorus Gewiss achizitionate cuprinsa intre 5000 – 7499 lei, fara TVA. Participantii la Campanie care vor atinge acest prag vor beneficia de un procent de bonusare de 3% din valoarea sumei acumulate. Bonusurile sunt reprezentate de tichete cadou si/sau premii in valoare de 3% din suma cuprinsa intre 5.000 si 7499 lei, fara TVA. Acordarea bonusului este conditionata de atingerea pragului minim de 5.000 lei fara TVA, pentru produsele participante.

Pragul 2 – atins pentru facturi validate cu o valoare cumulata a produselor  din gama Chorus Gewiss achizitionate cuprinsa intre 7500 – 9999 lei, fara TVA. Participantii la Campanie care vor atinge acest prag vor beneficia de un procent de bonusare de 4% din valoarea sumei acumulate. Bonusurile sunt reprezentate de tichete cadou si/sau premii in valoare de 4% din suma cuprinsa intre intre 7500 – 9999 lei fara TVA. Acordarea bonusului este conditionata de atingerea pragului minim de 7500 lei fara TVA, pentru produsele participante.


Pragul 3 - atins pentru facturi validate cu o valoare cumulata a produselor din gama Chorus Gewiss achizitionate de peste 10.000 lei, fara TVA. Participantii la Campanie care vor atinge acest prag vor beneficia de un procent de bonusare de 6% din valoarea sumei acumulate. Bonusurile sunt reprezentate de tichete cadou si/sau premii in valoare de 6% din suma de peste 10.000 lei.


Premiile care se acordă în cadrul campaniei promoționale, sunt garantate, nu presupun nicio tragere la sorți sau alt tip de selecție aleatorie, ci vor fi acordate tuturor participanților care îndeplinesc condițiile prevăzute de acest regulament.

 

Premiile sunt puncte-premiu valorice, acumulate pe perioada de desfășurare a campaniei, cu care participanții pot achiziționa produse, servicii sau bonuri valorice de pe platforma www.consolight.incentiwise.ro și care se vor acorda conform mecanismului campaniei promoționale descris la Sectiunea 7.

 

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte produse sau servicii, în afara celor existente pe platforma www.consolight.ro in sectiunea Cont Client sau direct pe www.consolight.incentiwise.ro, și nici nu se poate solicita echivalentul lor în bani. In cazul refuzului vreunui participant desemnat câștigător de a beneficia de premiu, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

În cazul în care, după finalizarea promoției, rămân puncte-premiu neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

 

Pentru toate premiile acordate în cadrul Campaniei, Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispozițiile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare (impozit pe venit), orice alte obligații de natură fiscală și/ sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participanților cărora le-au fost înmânate Premiile Campaniei. Organizatorul va depune declarații de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din premiile acordate în cadrul Campaniei.

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Pentru a putea participa la Campanie un partener trebuie sa:
- achiziționeze produse si gama Chorus - Gewiss participante la Campanie;
- acceseze site-ul www.consolight.ro si sa isi creeze cont de utilizator, la sectiunea Cont Client sau direct pe www.consolight.incentiwise.ro 
- isi verifice lunar bonusul acumulat. Consolight incarca valoarea bonusului acumulat, doar dupa validarea valorii produselor participante in Campanie. La sfârșitul Campaniei, participantul isi va putea  alege de pe platforma, tichete cadou si/sau premii de valoarea bonusului acumulat.

 

Calculul premiilor se va face la valoarea fara TVA a produselor achiziționate din Gama Chorus.
 

Fiecare 1 punct-premiu acordat în cadrul acestei campanii are valoarea de 1 leu.

 

Fiecare participant la campania promoțională, care îndeplinește condițiile prevăzute la Art. 5 din prezentul Regulament, poate câștiga puncte-premiu

Lista completa a produselor participante se gaseste in fisierul Excel din sectiunea "Produse participante" de pe site-ul 
www.consolight.ro, in sectiunea Cont Client. 

 

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDARE

 

Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
- Sa indeplineasca conditiile de la Sectiunea 5 a prezentului Regulament;
- In perioada 2 iulie – 30 septembrie 2018 sa acceseze site-ul www.consolight.ro in sectiunea Cont Client sau direct pe www.consolight.incentiwise.ro si sa se înscrie in „Campanie Consolight si Gewiss - Chorus „

- Sa respecte conditiile de la Sectiunea 5,6 si 7 a prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 9. INCARCAREA SI UTILIZAREA PUNCTELOR-PREMIU

 

Fiecare dintre companiile participante va trimite Organizatorului campaniei, în perioada 2 iulie – 30 septembrie 2018, următoarele liste:

 

La sfârșitul fiecărei luni si la sfârșitul campaniei se vor comunica ca catre companiile participante,  liste cu numele și prenumele personalului (electricieni, instalatori, revanzatori), CNP, valoarea de achiziție cumulată fără TVA a produselor din categoriile menționate la Art. 5, cumparate de către respectivul angajat în perioada care s-a scurs de la data ultimei încărcări de puncte-premiu pe platforma digitală;

 

Răspunderea legată de acuratețea informațiilor transmise către Organizator revine exclusiv companiilor participante.

 

Punctele-premiu ale fiecărui participant la campanie, așa cum rezultă din listele primite conform secțiune 9 din acest Regulament, se vor încărca pe platforma digitală https://consolight.rewardiful.com fiecărei luni, începând cu data de 31 iulie 2018. Fiecare participant la campanie va primi un e-mail prin care va fi informat despre numărul de puncte care i-au fost încărcate pe platforma digitală.

 

Participanții la campanie care au acumulat puncte-premiu pe platforma digitală https://consolight.rewardiful.com  sau pe www.consolight.ro  in sectiunea Cont Client, pot achiziționa produse, servicii și bonuri valorice, în limita punctelor-premiu pe care le dețin, începând din momentul în care au acumulat puncte și până pe 15 octombrie 2018.

 

Punctele-premiu neutilizate până la data de 15 octombrie 2018 vor fi anulate și puse la dispoziția Organizatorului campaniei.

 

SECTIUNEA 10. LIVRARILE PRODUSELOR SI SERVICIILOR ACHIZITIONATE CU PUNCTELE-

 

Produsele și serviciile achiziționate de către fiecare participant vor fi livrate în termen de maximum 15 zile lucrătoare.

 

Participantul are responsabilitatea de a verifica ambalajul / ambalajele produselor achiziționate cu punctele-premiu.

 

Dacă ambalajul produsului este deteriorat vizibil, Participantul nu trebuie să semneze pentru și / sau să primească pachetul deteriorat vizibil. Daca totuși va semna de primire și va primi pachetul, Participantul își asumă întreaga responsabilitate a primirii pachetului cu ambalaj deteriorat vizibil.

 

Pachetul respins va fi înlocuit în maxim 5 zile lucrătoare de la notificarea realizată de Participant prin pagina de Contact al platformei digitale www.consolight.ro  in sectiunea Cont Client sau direct pe https://consolight.rewardiful.com, însă numai după ce pachetul deteriorat a fost recuperat de curier.

 

Premiile sunt livrate cu garanția specifică furnizată de producător / furnizor și pe baza AWB-ului de la curier.

 

Costurile de service ale premiilor sunt acoperite de garanție numai în conformitate cu termenii specificați în fiecare garanție de produs furnizat de producător și realizate numai de personal autorizat.

 

Vor fi considerate produse DLP (Defect la primire) / DDA (Defect dupa achizitie)  numai produsele primite fără deteriorări vizuale ale ambalajului și defecte de fabricație și / sau funcționale descoperite in maxim 24h de la recepția produsului.

 

Nu vor fi considerate produse DLP (Defect la primire) / DDA (Defect dupa achizitie)  produsele deteriorate prin scăpare, cădere, produsele pentru care nu se poate demonstra că produsul a fost livrat ca atare, produsele care nu au fost utilizate conform instrucțiunilor de folosire, produsele asupra cărora au existat intervenții ale utilizatorului sau ale unor terțe părți, precum și produsele al căror software a fost modificat. Defectul trebuie să fie în conformitate cu garanția, pentru a putea solicita „Retur Marfa”.

 

Dacă sunt îndepliniți termenii DLP (Defect la primire) / DDA (Defect dupa achizitie)  , Participantul trebuie să notifice în scris situația în termen de 24h prin pagina de Contact din cadrul platformei digitale  https://consolight.rewardiful.com  si pe www.consolight.ro  in sectiunea Cont Client, pentru a obține returul de marfa”. Premiul sub DLP (Defect la primire) / DDA (Defect dupa achizitie) , va fi returnat furnizorului și înlocuit in maxim 10 zile lucrătoare de la notificare și recuperarea produsului defect.

 

Pentru pachetele de bonuri valorice, contravaloarea livrării acestora către participanții la campanie va fi suportată de către participanți.

 

SECTIUNEA 11. MINORII SI PERSOANELE FARA CAPACITATE JURIDICA

 

Castigatorii premiilor nu pot fi minori sau persoane lipsite de capacitate de exercitiu.

 

SECTIUNEA 12. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire a premiului, nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Sodexo implicate in aceasta Campanie.

Organizatorul este îndreptățit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) 

Consolight Com S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str Pargarilor, Nr 11, Sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr: J40/9610/1996, Cod Identificare Fiscala: RO 8984971, prelucreaza date cu caracter personal in vederea inscrierii si participarii in prezenta campanie, a calculului punctelor, analizelor interne si validarii premiilor, comunicarii pe subiectul campaniei, precum si in scopuri de reclama si marketing (inclusiv trimiterea de newsletter-uri). 

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie pentru a putea participa la prezenta campanie. Refuzul dumneavoastra de a furniza datele cu caracter personal va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii in prezenta campanie.

Persoanele care furnizeaza date cu caracter personal accepta, in mod expres, sa primeasca (prin email sau telefon) informatii despre Campanie (produse participante, beneficii, bonus acumulat, perioada ramasa sau alte informatii conexe).

Datele cu caracter personal care se prelucreaza sunt:
-nume,
-prenume,

-CNP
-adresa de domiciliu si/sau de corespondenta,
-email,
-telefon,
-loc de munca (ocupatia),
-orice alte date personale cuprinse intr-o factura fiscala (de exemplu: numarul si seria carte de identitate, data eliberarii si data incetarii valabilitatii cartii de identitate, autoritatea emitenta a cartii de identitate, cod numeric personal). 

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi trimise:
- firmelor de curierat, in vederea experierii premiilor, materialelor cu privire la produsele si serviciile Consolight Com SRL sau alte campanii desfasurate de Consolight Com SRL, 
- platformelor on-line pe care se incarca punctele premiu,
- platformelor on-line de trimitere a mesajelor informative (inclusiv newsletter-uri) cu privire la produsele si serviciile Consolight Com SRL sau alte campanii desfasurate de Organizator.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate pe durata existentei Consolight Com SRL.
Va aducem la cunostinta ca aveti urmatoarele drepturi, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal: 
- dreptul de a solicita Consolight Com SRL, in ceea ce priveste datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii; 
- dreptul de a se opune prelucrarii; 
- dreptul la portabilitatea datelor; 
- dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
- dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; 
In cazul in care solicitati stergerea datelor/ va opuneti prelucrarii sau va retrageti consimtamantul inainte de finalizarea campaniei si de predarea premiilor, Consolight Com SRL isi rezerva dreptul de a considera ca nu ati participat niciodata la prezenta campanie si nu veti putea beneficia de castigurile in urma campaniei. 

De asemenea, prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta ca, in cazul in care vor castiga premiul, numele, prenumele si localitatea de resedinta sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, digitale, audio si video, in mod gratuit.

Orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Consolight Com SRL se poate trimite astfel: 
- prin posta, cu confirmare de primire, la sediul social din Bucuresti, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr 1G, sector 3

- prin e-mail, la adresa: marketing@consolight.ro 
Consolight Com SRL va raspunde solicitarilor persoaneler carora le sunt prelucrate datele in termen de maxim o luna de zile de la primirea cererii.

Consolight Com SRL a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate, anume: 
a) capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea, disponibilitatea si rezistenta continue ale sistemelor si serviciilor de prelucrare; 
b) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal si accesul la acestea in timp
util in cazul in care are loc un incident; 
c) un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodica a eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii.

Consolight Com SRL realizeaza profiluri automate in baza informatiilor/datelor personale transmise de dumneavoastra (existenta unui proces decizional automatizat prin incadrarea dumneavoastra in segmentele de clienti existente in baza de date). Avand in vedere categoriile mentionate, persoanele vizate vor primi informari atat in legatura cu prezenta campanie cat si ulterior, cu privire la produsele/campaniile/promotiile Consolight Com SRL

 

Prin participarea la prezenta campanie promoțională, persoanele fizice care participă la campanie își dau în mod expres consimțământul ca datele comunicate conform Art. 9, să fie procesate și incluse în baza de date a Organizatorului în vederea validării, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorului prezentei campanii.

 

Culegerea datelor enumerate mai sus, se va face de către compania la care este angajat participantul la campanie, care va preda toate informațiile culese către Organizatorul campaniei

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 15. LITIGII

 

In cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator si participanții la campania promoțională, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, pârțile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente romane din București, de la sediul Organizatorului.

 

Organizatorii sunt îndreptățiți să ia toate masurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

 

In cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a lua orice măsură legală pe care o considera necesară, inclusiv dreptul de a cere urmărirea in instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 1G, Sector 3, Bucuresti, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei castigatorilor. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

 

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Regulamentul Campaniei " Campanie Consolight si Gewiss - Chorus " va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul 
https://consolight.rewardiful.com   si pe www.consolight.ro  in sectiunea Cont Client, in pagina dedicata Campaniei. De asemenea, puteti solicita in mod gratuit Regulamentul, prin trimiterea unei solicitari pe e-mail, la adresa marketing@consolight.ro.

 

Inregistrare membru

Bine ai revenit, intra in cont !
Resetare parola

Cont Nou

Bine ai venit, fa-ti cont acum!